TERUG 

De tekst van de video "Homosexualiteit. De liefdevolle waarheid.".

Homoseksualiteit.

Homoseksualiteit. De liefdevolle waarheid.

Een ICHTHUS film.

De waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:32)

Deze film beoogt niet de individuele homoseksueel te bespotten.
Veeleer is het een betoog omtrent feiten en de Bijbelse waarheid aangaande homoseksualiteit.
Het is ons gebed, dat wanneer u deze video ziet - de homoseksueel een uitweg zal vinden en de heteroseksueel een beter, waarheidsgetrouw, inzicht over dit onderwerp zal verkrijgen.

Hierna volgen Bijbelse feiten:

FEIT

NERGENS in de Bijbel staat ook maar ÉÉN POSITIEF ding over homoseksualiteit of de individuele homofiel.

NERGENS in de Bijbel wordt een homoseksuele relatie tot voorbeeld van vroomheid verheven.

De Bijbel ondersteunt een homoseksuele leefwijze absoluut NIET als "behouden" of "vroom" of "alternatief" voor het volk van God - absoluut niet.

Volgens de Bijbel (Het onveranderlijke Woord van God) kan een praktiserende, onberouwelijke homoseksueel niet naar de hemel gaan. Zij gaan verloren.

Afgezien van de "seksuele drift", "neiging" of "genetische opbouw" is de deelname aan ELKE seksuele daad een KEUZE.
Een mens kan om te overleven niet zonder voedsel, water, kleding en onderdak.
Een mens kan, indien noodzakelijk, levenslang zonder sex overleven.
Dus zijn we allen verantwoordelijk voor onze seksuele keuzes, die we persoonlijk maken.
Eenieder zal zich moeten verantwoorden volgens de maatstaven die gelden in Gods Woord.
Gods is de uitvinder van sex, daarom heeft Hij het voor het zeggen hoe wij het gebruiken.

Op de website: www.ncfamily.org/FNC/0707S3.html staan 67 medische bronnen, die beweren dat:

AIDS percentages in het algemeen bij homoseksuelen hoger zijn dan bij de rest.
SOA percentages in het algemeen bij homoseksuelen hoger zijn dan bij de rest.
STERFTECIJFER percentages in het algemeen bij homoseksuelen hoger zijn dan bij de rest.
WISSELENDE PARTNER percentages in het algemeen bij homoseksuelen hoger zijn dan bij de rest.

Homoseksualiteit is in het algemeen een gevaarlijke, risicovolle en ongezonde levensstijl.
De homoseksuele leefwijze geeft geen toegevoegde waarde aan de maatschappij.
Het brengt geen kinderen voort en het vertrouwt voor zijn overleven op de heteroseksuele gemeenschap.
Terwijl zij in het algemeen deze gemeenschap veracht.

Wat zegt de Bijbel werkelijk over dit onderwerp?

In Genesis 13:13 noemt God de mannen van Sodom zeer slecht.
Wij lezen in Genesis 18:20 en 19:4-5 dat op zijn minst een gedeelte van deze boosheid te maken had met homoseksualiteit.
In de hoofdstukken 18 en 19 van Genesis wordt als enige seksuele zonde homoseksualiteit genoemd.
In Judas 1:7 lezen we dat Sodom en Gomorra specifiek vanwege hun seksuele zonde (homoseksualiteit) werden verwoest.
In Leviticus 18:22 en 20:13 verbiedt Gods wet glashelder homoseksualiteit.
De straf voor deze daad was bij het volk van God toentertijd de doodstraf.
In Richteren 19:22 worden homoseksuelen "zeer slecht" genoemd.
In 1 Koningen 14:24 worden homoseksuelen "verfoeilijk" genoemd.
In Romeinen 1:24-28 wordt de homoseksualiteit besproken. Homoseksualiteit beschrijft men als:
"zondige begeerten, schandelijke lusten, seksuele onreinheid, mensonterend, een leugen, pervers".

In 1 Corinthiërs 6:9-10 staat dat men niet als homoseksueel kan leven en tevens behouden worden.
1 Timotheüs 1:8-11 noemt homoseksualiteit een grote zonde.
DE BIJBELSE WAARHEID. Een praktiserende homoseksueel gaat verloren. Een praktiserende homoseksueel is geen christen. Een praktiserende homoseksueel KAN zich bekeren en gered worden.

Ondanks beweringen uit de homoseksuele gemeenschap is er geen enkel bewijs dat homoseksualiteit aangeboren is.
Congreslid Barney Frank (homoseksueel) gaf dit toe tegenover de gehele wereld toen hij jaren geleden wetgeving voorstelde om abortus illegaal te maken wanneer de technologie voorhanden zou zijn om dit aan te tonen.
Tot op de dag van vandaag is er geen bewijs of technologie om dit aan te tonen.

Het is ook een WAARHEID dat vanaf het begin God hen man en vrouw schiep. Huwelijk is tussen één man en één vrouw.
Van Genesis tot Openbaring is dit de definitie voor huwelijk.

Het ook een WAARHEID dat homoseksualiteit niet de "onvergefelijke" zonde is.
God vindt alle seksuele zonden verfoeilijk en vooral onterend voor Zijn Heiligheid en het menselijk geslacht.

Het is ook een FEIT dat homoseksualiteit tot 1973 werd beschouwd als een psychische afwijking door de American Psychiatric Association.

Één van de definities van een psychische afwijking is:
"De waanvoorstelling van een persoon, waarbij hij denkt iemand anders te zijn dan hij in feite is."

Het doel van deze film is om de aandacht te richten op de fabels en misvattingen omtrent homoseksualiteit.
Alsook om nauwkeurig de maatschappelijke, medische en Bijbelse waarheid te presenteren.

De waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:32) www.bijbelstudies.com