TERUG 

De tekst van de video "Kansberekening: Evolutie of Schepping?" door Stan Lutz.

Goede avond allen.

Dit gaat over kansberekening: schepping of evolutie?

En wat heeft wiskunde en wetenschap in feite te vertellen over schepping of evolutie?

Voor diegenen die mij niet kennen: Mijn naam is Stan Lutz. Ik hoop dat jullie je eigen naam kennen.

Ik wil dit materiaal aan jullie presenteren om diverse redenen.

1. Wanneer u de Heer nog niet kent als uw Redder heb ik u op het oog.
2. Indien u reeds gered bent, wil ik uw geloof in het Woord van God en de Bijbel versterken.

Toen ik opgroeide had men geen antwoorden voor mij over schepping, evolutie, dinosauriŰrs. Ik heb een hoop onderzoek gedaan en ik heb wat antwoorden zelf uitgevogeld. Ik ben hier dus om deze antwoorden met u te delen.

Mij werd verteld door een voorganger en enige bijbelschoolleraars de Bijbel en wetenschap gescheiden te houden. Maar ik denk dat dat niet waar is. Ik geloof dat wetenschap en de Bijbel wel degelijk samengaan.

Laten we zien wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

1 TimotheŘs 6:20-21 staat:
O TimotheŘs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken.

Wetenschap (kennis) komt van het Griekse woord "gnosis". Evolutie is inhoudsloze wetenschap. Het heeft geen basis, zoals ik u zal aantonen. Ik zal u de uitspraken van de evolutionisten zelf doorgeven. Enige van de meest beroemde wetenschappers ter wereld.

De Heer zegt ons dat we verondersteld worden antwoorden te hebben voor hen die vragen hebben over ons geloof in Hem.

In 1 Petrus 3:15 staat:
maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

Ik geloof dat de gehele Bijbel waar is.

2 TimotheŘs 3:16
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,...

De evolutionist Sir Arthur Keith zegt, dat er een oorlog gaande is tussen Christus en de evolutie. Zij kunnen niet beiden waar zijn. Er is een oorlog gaande. Als u niet in staat bent te schieten, ondersteun dan diegenen die het wel kunnen. Ondersteun de voorganger, ondersteun de kerk. U kunt het goede nieuws van Christus verkondigen door anderen zoals zendelingen te ondersteunen.

De oorsprong van het leven. Waar begon het allemaal.

Er zijn slechts twee mogelijkheden voor dingen om gemaakt te zijn. De 2 keuzemogelijkheden zijn:

1. Iemand heeft het gemaakt. Of
2. Het Universum heeft zichzelf gemaakt.

Er zijn 4 vragen die mensen zichzelf reeds eeuwen hebben gesteld. Vier vragen:

1. Wie ben ik?
2. Waar kwam ik vandaan?
3. Waarom ben ik hier?
4. Waar ga ik na de dood naar toe?

We behandelen de vraag: Waar kwam ik vandaan?

1 van de beste argumenten tegen de evolutie is: "Waar kwam de eerste cel vandaan?" Hoe veranderde waterstof (een gas) in een rots enzovoorts om mensen te worden? Dat is simpelweg onmogelijk zoals ik u zal aantonen.

Laten we de gegevens onder de loep nemen.

De eerste en beste vraag tegen evolutie is: "Waar kwam de eerste cel vandaan?" Indien er geen eerste cel ontstaat, dan stopt de discussie. Ik zal u aantonen uitgaand van de uitspraken van evolutionisten zelf, dat een "simpele cel" nooit vanzelf kan zijn ontstaan. Er moest intelligentie zijn om het te ontwerpen. Cellen zijn buitengewoon complex.

Dit is voorbeeld van een dierlijke cel. Zoals u kunt zien is het heel erg complex. Er bevinden zich allerlei onderdelen in. Dit zijn complexe onderdelen van de cel en over de chromosomen en het DNA zullen we later spreken.

Het woord "evolutie" heeft veel betekenissen, maar slechts 1 ervan is wetenschappelijk.

1. Kosmische evolutie is de "Big Bang".
2. Chemische evolutie is het ontstaan van elementen, beginnend met waterstof.
3. Stellaire en planetarische evolutie. Het ontstaan van sterren en planeten.
4. Organische evolutie. De oorsprong van leven.
5. Macro-evolutie. De oorsprong van de hoofdsoorten dieren.

Deze zijn allen religieus.

6. Micro-evolutie. Variaties binnen de soorten is de enige wetenschappelijke die er bestaat.

Dit is de enige die waargenomen wordt. Het zou aanpassing genoemd moeten worden, geen evolutie.

Organische evolutie. De oorsprong van leven.

De Bijbel heeft ons gewaarschuwd in TimotheŘs voor foute wetenschap of wat daarvoor doorgaat. Evolutie: inhoudsloze wetenschap. Deze wetenschap is het Griekse woord "gnosis" of kennis in het Nederlands.

Er bestaat zoiets als niet verminderbare complexiteit. Een cel heeft een zeker aantal onderdelen nodig om te functioneren anders sterft het. Hoe gaat dit? We hebben RNA nodig om prote´nen te fabriceren. Er zou zich dus vanzelf RNA moeten ontwikkelen. Zonder RNA is de cel niet levensvatbaar.

Laat me uitleggen wat niet verminderbare complexiteit betekent. Hiervoor gebruiken we het idee van de muizenval van Michael Behe als voorbeeld. Een muizenval heeft ongeveer 5 onderdelen. Zonder alle 5 onderdelen werkt het niet.

1. Het plankje
2. de vangbeugel
3. de veer
4. het voedselbordje
5. het staafje.

Een afbeelding van een muizenval.

Al de onderdelen moeten ook van het juiste materiaal zijn vervaardigd. Als het plankje gemaakt is van een stuk papier dan kan het de onderdelen niet samenhouden. Indien het staafje van een stuk touw gemaakt zou zijn in plaats van metaal, dan zou het de vangbeugel niet op zijn plaats kunnen houden.

We noemen dit dat aan een minimum aan voorwaarden moet worden voldaan om de muizenval te laten functioneren. Hetzelfde geldt ook voor een cel. Maar de lijst van voorwaarden voor het laten functioneren van een cel is zo groot dat het nauwelijks nog mogelijk is dit in een nummer uit te drukken.

Laten we dit bespreken met het oog op het zweepstaartje van een bacterie. Dit is een voortbewegingsmechanisme van een bacterie. Het heeft minstens 3 onderdelen. Een zweepstaartje, aandrijfas, en een motor. Dit is onverminderbaar complex. Neem 1 onderdeel weg en het werkt niet meer en de bacterie kan zich niet voortbewegen.

Dit is een ÚÚncellige e-coli bacterie met zijn zweepstaartje. Het zweepstaartje is zo klein dat het alleen onder een elektronen microscoop zichtbaar is.

En dit zag men:

Een zo complexe motor, dat het ons verstand te boven gaat. Men weet nog niet zeker hoe het werkt. Het draait met 100.000 rpm (rpm = toeren per minuut). Wij zijn niet in staat een motor met zo'n hoog toerental te maken bij benadering vanwege de wrijving. Het zou simpelweg verbranden. In drie vierde van een omwenteling kan het stoppen bij 100.000 rpm, achteruit schakelen en hierbij de andere kant omdraaien. Hiervoor is enorm veel energie nodig. We hebben daarom nog geen idee hoe dit werkt. Zij hebben hier reeds veel over gepubliceerd. Ze denken dat het een door zuur gedreven motor is.

Michael J. Behe zegt: "Het leuke van wetenschap is dat haar gezag gemakkelijk is te vinden:

Het is in de bibliotheek... Wetenschappelijke autoriteit berust op gepubliceerd werk, niet op mijmeringen (gedachten) van individuen. Bovendien, moet het gepubliceerde werk ook duidelijk bewijs bevatten." "Moleculaire evolutie is niet gebaseerd op wetenschappelijk gezag.

Let wel, deze man is een evolutionist.

"Er is geen publicatie in de wetenschappelijk literatuur - in prestigieuze tijdschriften - , vaktijdschriften, of boeken - die beschrijft hoe moleculaire evolutie van enig werkelijk, complex, biochemisch systeem ooit plaatsvond of zelfs zou hebben kunnen plaatsvinden. "Er zijn beweringen dat zulke evolutie plaatsvond, maar absoluut geen ervan wordt ondersteund door zinnige experimenten of berekeningen."

Sommige hebben wel berekend dat het niet zou kunnen.

"... In feite is de theorie van Darwins moleculaire evolutie niet gepubliceerd, en het zou daarom moeten verdwijnen."

Dit is de wetenschappelijk methode:

1. Bepaal het probleem.
2. Stel een onderstelling op.
3. Test de onderstelling.
4. Analyseer de resultaten.
5. Trek conclusies.

Dan wordt het een theorie. Darwin heeft domweg het traject van de onderstelling overgeslagen.

Theorie van Darwin.

1. Het is niet getest.
2. Het is geen theorie.
3. Het moet verworpen worden.
4. Het heeft de wetenschappelijk toets niet doorstaan.
5. Het wordt echter in de schoolboeken onderwezen als "de wet van evolutie". Het is geen wet. Er is niets dat zich ontwikkelde.

David B. Green en Robert F. Goldberger schrijven in hun boek: "De overgang van een macromolecuul naar een cel is een sprong van fenomenale dimensies, hetgeen buiten het gebied ligt van testbare onderstellingen. In dit gebied is alles speculatie. De beschikbare feiten geven geen basis voor de algemeen aanvaarde gedachte dat cellen vanzelf ontstonden op onze aarde."

Dit gebeurde ook niet, want God heeft hen geschapen. De Bijbel zegt: In den beginne... er zij... en er was.

Hoe zijn deze cellen dan ontstaan? Green en Goldberger hebben hiervoor een antwoord. Zij schrijven: "De populaire opvatting dat primitieve cellen het beginpunt vormen voor het ontstaan van de soorten is absoluut fout. Niets was primitief aan die cellen. Zij bevatten in principe dezelfde biochemische uitrusting als de tegenwoordige cellen."

"Hoe is de oorspronkelijke cel ontstaan? Het enige ondubbelzinnige antwoord is: Wij weten het niet!" Werkelijk? Nou, ik heb een boek dat er alles over weet, de Bijbel. Zo is het begonnen.

Green en Goldberger schrijven: "Integendeel, de eenvoud van zulke micro-organismen doet ons afvragen of zij niet tot de hoogste levensvormen moeten worden gerekend, aangezien zij in feite hetzelfde doen als elke andere cel, maar met een minimum aan machines."

Nou, dat is interessant, de hoogste levensvorm!

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten, die op hun beurt weer de bouwstenen zijn van cellen. Indien men hen niet kan verkrijgen, kan er geen cel verkregen worden. Zo simpel is dat. Als je geen cel kunt krijgen dan is leven onmogelijk.

Wat is de kans dat aminozuren een eiwitketen vormen bij toeval? Indien men geen eiwit kan verkrijgen, kan men ook geen cel krijgen en dus ook geen leven. Indien men geen eerste cel kan verkrijgen is de discussie omtrent evolutie over voor men er mee begonnen is.

Francis Crick won de Nobelprijs in 1962 voor de ontdekking van DNA. Hij is dus heel beroemd.

Francis Crick heeft enig rekenwerk gedaan om ons te helpen de complexiteit van aminozuren, de bouwstenen van leven te begrijpen. Indien aminozuurketens niet spontaan ontstaan, dan kunnen eiwitten niet spontaan ontstaan, zo simpel is het. Alles moet ontworpen zijn en volledig compleet zijn, anders kon het niet functioneren.

Francis Crick, een overtuigd evolutionist, won de Nobelprijs in 1962 voor de ontdekking van de moleculaire structuur van DNA.

Hij heeft diverse boeken geschreven en heeft enige opmerkelijke ontdekkingen over het ontstaan van leven gedaan.

Hij schrijft: Indien een bepaalde reeks aminozuren gecombineerd zou worden door toeval, hoe zeldzaam zou deze gebeurtenis dan zijn?

"Dit is een eenvoudige kansberekening. Stel dat de keten ongeveer 200 aminozuren lang is, dit is minder dan de gemiddelde lengte van eiwitten van alle soorten. Aangezien we voor elke plaats precies 20 mogelijkheden hebben, is het aantal mogelijkheden 20 maal 20 maal 20... en dat 200 maal achter elkaar. Dit wordt beschreven met 20^200 en komt ongeveer overeen met 10^260, dat is een 1 gevolgd door 260 nullen!"

Ik ken deze materie reeds jaren. Toen ik het uiteindelijk uitschreef was het verbazingwekkend.

Zo ziet het getal 10^260 er uit:

Dit nummer is voor ons niet meer te bevatten. Neem bijvoorbeeld het aantal atomen in het gehele zichtbare universum, dus niet slechts ons eigen sterrenstelsel (de Melkweg) met zijn 10^11 sterren, maar van alle miljarden sterrenstelsels in het gehele universum. Het totale aantal atomen hierin wordt geschat op 10^80, hetgeen een zeer klein nummer is in vergelijking met 10^260. Bovendien moeten we niet vergeten dat we een eiwitketen van slechts bescheiden lengte bij deze berekening hebben genomen.

Wat zegt hij hier?

Hij zegt, er zijn 10^80 atomen in het zichtbare universum, en de kans op de vorming van het besproken eiwit is 10^260. Dit is zo'n groot nummer dat het niet valt te begrijpen. Zelfs 10^80, het aantal atomen in het zichtbare universum, is zo groot dat we het niet kunnen bevatten.

Elk lichaam heeft 50 tot 100 maal 10^12 (= 10^14) cellen. Wij kunnen dat niet goed bevatten.

Dit is 10^80. Al de atomen in het zichtbare universum.

De kans dat een aminozuurketen gecombineerd wordt door toeval is 10^260. Het aantal atomen in het universum is 10^80. Dit zijn die 2 nummers vergeleken.

Laten we eens zien hoeveel seconden er zitten in 20 miljard (=20 x 10^9) jaar en dit vergelijken met de kans dat een bepaalde aminozuurketen zich vormt. Er zitten 60 seconden in een minuut. Er zitten 60 minuten in een uur. Dat is 60 x 60 = 3600 seconden in een uur. Aantal seconden in 1 dag 24 uur maal 3600 seconden = 86400 seconden. In 1 jaar zijn dat 365,25 dagen maal 86400 seconden = 31557600 seconden. Dat zijn in 20 x 10^9 jaar 20 x 10^9 maal 31557600 seconden = 631152 x 10^12 seconden = afgerond naar boven 10^18.

In een volgens evolutionisten 20 miljard jaar oud universum zitten 10^18 seconden.

Indien er elke seconde een evolutionaire verandering zou plaatsvinden dan is er niet genoeg tijd om iets te "ontwikkelen". Laten we deze nummers visueel vergelijken.

Nummer 1. Kans op het ontstaan van een aminozuurketen door toeval: 10^260

Nummer 2. Geschat aantal atomen in het universum: 10^80

Nummer 3. Aantal seconden in 20 miljard jaar: 10^18.

Toen ik dit neerschreef was ik zo verbaasd over Gods grootheid dat ik er van huilde.

Deel nu 10^260 door 10^18 om het aantal noodzakelijk veranderingen per seconde te berekenen om slechts 1 eiwit te "maken". Dit is 10^242. Dit nummer vergeleken met het aantal atomen in het universum 10^80 is enorm. Er vinden nu geen verandering plaats. We hebben nog nooit veranderingen zien plaatsvinden in eiwitten en aminozuren helemaal vanzelf.

Indien evolutie werkelijk plaatsvond, waarom zien we dan nu deze veranderingen niet elke seconde plaatsvinden?

Er zouden vele miljarden maal 20 miljard jaar nodig zijn om leven te laten ontwikkelen op de wijze zoals evolutionisten dat beweren. Er is hierop slecht 1 antwoord. Het moet ontworpen zijn door een Machtige Ontwerper. Er is domweg te weinig tijd om iets te laten ontwikkelen van waterstof naar een rots, naar een cel, naar een aap, naar een mens!!! Wetenschappelijk en wiskundig is het absoluut onmogelijk.

Francis Crick schrijft tevens: "Er is zeer kleine kans dat zelfs een miljard apen met een miljard schrijfmachines ooit correct 1 sonnet van Shakespeare tijdens de gehele leeftijd van het universum zouden typen."

Dit betekent dat indien er een miljard apen aan het typen zijn gedurende 20 miljard jaar, de kans dat een sonnet correct getypt zou zijn zo goed als nul is.

De onwaarschijnlijkheid dat een cel zich door toeval ontwikkeld zou hebben is nog minder. Betekent dit niet dat vanzelf ontstaand leven totaal onmogelijk is? Het moet ontworpen zijn.

We bezitten 50 maal 10^12 cellen in ons lichaam en vele atomen per cel. Er is domweg te weinig tijd voor eiwitten om te zijn "ontwikkeld", laat staan een cel. Cellen zijn de bouwstenen van organismen, en, daarom, van leven. Indien er geen cellen zijn dan zijn er geen levende organismen of leven.Enige opmerkingen:

De bovenstaande kansberekening geeft slechts een fractie weer van de complexiteit van het onder natuurlijke omstandigheden laten ontstaan van zowel aminozuren en eiwitten.

35 Polymeerchemie ( http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl35.html )

Een groot probleem voor het ontstaan van leven is het feit, dat eiwitten op grond van de chemische eigenschap uiteenvallen, wanneer zij met water reageren (1) (2). Bovendien ontstaat ook bij de productie van prote´nen onvermijdelijk water, dat de polycondensatie verhindert en de ontstane polymeren weer vernietigd. In de levende cellen wordt dit bij de prote´neproductie vrijgekomen water in een nauwkeurig afgesteld proces door speciale enzymen afgevoerd.

36 Chiraliteit ( http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl36.html )

Wanneer men in het laboratorium met veel moeite aminozuren en suikers (de belangrijkste bouwstenen van het leven) fabriceert, dan ontstaan bij dit proces gelijke hoeveelheden links- en rechtsdraaiende moleculen. Voor de bouw van levende cellen kunnen echter bijna uitsluitend linksdraaiende moleculen gebruikt worden. Rechtsdraaiende moleculen zijn vaak giftig voor de cel. Aangezien reeds het genoom van de eenvoudigste bekende levensvorm uit ongeveer een half miljoen bouwstenen bestaat, is het op natuurlijke wijze koppelen van voldoende linksdraaiend basismateriaal uitgesloten.

37 Vouwing van prote´nen ( http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl37.html )

Opdat een prote´ne zijn functie in de cel juist kan uitvoeren, moet het een heel specifieke driedimensionale vorm aannemen. Hoewel het in de cel slechts een fractie van een seconde duurt om een enkele prote´nevouw uit te voeren, zou het miljarden jaren duren, wanneer men alle mogelijkheden voor ÚÚn enkele vouw zou willen uitvogelen! Hierbij moet men bedenken, dat een foutief gevouwen prote´ne in de regel nadelig (in het ergste geval zelfs dodelijk) voor het levende wezen is. Voor de opbouw van een enkele cel moeten duizenden prote´nen op de juiste manier gevouwen worden. Hierbij blijft, bij wijze van spreken, "bar weinig" speelruimte over voor toevallige processen.

Omdat het aantal opvouwmogelijkheden van een prote´ne met de lengte van de aminozuurketen exponentieel toeneemt, zou de benodigde tijd om alle denkbare vouwmogelijkheden (conformaties ) te doorlopen zelfs van een klein prote´ne meerdere miljarden jaren bedragen. In werkelijkheid wordt echter binnen een fractie van een seconde een nauwkeurig voorgedefinieerde ruimtelijke structuur ingenomen.
De bovenstaande tekstgedeelten zijn overgenomen uit het boek "95 Stellingen tegen Evolutie." Te lezen en te downloaden via:

http://www.scribd.com/doc/37017099/95-Stellingen-tegen-Evolutie

 www.bijbelstudies.com